Advertentie
Advertentie

Bos en natuur: één strijd?

Wij bosbeheerders willen een financiële regeling wanneer wij het beheer van de bossen moeten aanpassen aan de criteria voor duurzaam bosbeheer, waardoor de houtopbrengst verder zal dalen en de kosten gevoelig zullen oplopen. Een bos beheren brengt nu al praktisch niets op. Volgens Jan Spaas, voorzitter van de Vlaamse Hoge Bosraad, het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering inzake bosbeleid, moet er een einde komen aan de rechtsonzekerheid waarin de privé-bosbouw verkeert. Het moet opnieuw boeiend worden een bos te bezitten. Daarvoor zijn de instrumenten aanwezig. Maar er zijn wel een paar voorwaarden.Paul Geerts