Advertentie
Advertentie

Bosbouw en perkplanten

De azaleateelt rond Gent, bijna uitsluitend voor export bestemd, is de jongste 10 jaar met meer dan 50 % uitgebreid, en heeft zich door de verstedelijkingsdruk van het centrum naar de randgemeenten verplaatst. De bedrijven kennen een schaalvergroting: starters kunnen beter maar meteen met een areaal van ten minste 10.000 m2 glas beginnen. "De vraag is in hoever de bedrijven bij een dergelijke schaalvergroting nog familaal kunnen blijven.'