Bossen steeds zieker door luchtvervuiling

(tijd) - Uit de jaarlijkse inventarissen die de EG-lidstaten sinds 1987 over de gezondheidstoestand van de bossen maken en een eerste Europees onderzoek hierover, blijkt dat in 1987 en 1988 bij respektievelijk 14,7% en 12,8% van de onderzochte bomen de ontbladering boven de 25% lag.