Botsing in Europees Parlement over banen en Muntunie

BRUSSEL (tijd) - In de commissie voor economische en monetaire zaken van het Europees Parlement, barstte donderdag een conflict los rond de band tussen de Muntunie en de werkgelegenheid. Uit protest tegen de houding van de socialistische en de EVP-fracties, trok de liberale verslaggever zich terug.Aanleiding tot de botsing was een stemming over een verslag over de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) en de komende regeringsconferentie die het Verdrag van Maastricht moet herzien. Het verslag werd ingediend door het Ierse parlementslid Patrick Cox, lid van de liberale fractie.