Boudewijnstichting bevecht werkloosheid met niche-aanpak

BRUSSEL (tijd) - De Koning Boudwijnstichting heeft 380 miljoen frank uitgetrokken voor een programma rond werkloosheid en sociale kohesie. Er worden zestien konkrete projekten opgestart en studies gefinancierd. Er is gekozen voor een aanpak die zich richt op enkele "niches' binnen de grote groep werklozen.