Bourgeois bezorgt KMO's meer inspraak

BRUSSEL (tijd) - André Bourgeois, in de nationale regering bevoegd voor KMO-beleid, wil de ekonomische positie van de KMO's "verankeren' en hen tegelijk meer inspraak in het beleid geven. Op ekonomisch vlak krijgen de KMO's een eigen "konkurrentie-barometer', die zal worden opgesteld door de Hoge Raad voor de Middenstand. Op sociaal vlak moet het "algemeen beheerskomitee voor het sociaal statuut' zorgen voor een betere koördinatie van het sociale-zekerheidsstelsel voor de zelfstandigen.