Boutmans en Michel nog niet op dezelfde lijn

(tijd) - Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel en staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans zijn het met elkaar eens dat ze het nog niet met elkaar eens zijn. Met die zin kan het antwoord samengevat worden dat Boutmans donderdag in de Kamer in beider naam op een reeks vragen van volksvertegenwoordigers verstrekte.