Bouw en VDAB werken samen aan vervolmakingsopleiding

(tijd) - Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) sloten donderdag een protocolovereenkomst waardoor de komende vier jaar jaarlijks 10.000 bouwvakarbeiders een vervolmakingsopleiding van een week kunnen volgen in een van de 22 opleidingscentra van de VDAB.Om de opleiding van toekomstige bouwvakarbeiders zo dicht mogelijk bij de bouwrealiteit te laten aansluiten, werkt de bouwsector intens samen met het onderwijs. In juni werd daarover een akkoord gesloten. In aanvulling op die samenwerking werkte de bouwsector in de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst een ambitieus opleidingsplan uit. Het loopt over vier jaar. De aannemers stellen daarvoor 3 miljard frank ter beschikking.