Bouw uw eigen elektriciteitscentrale

Hoe zal dit land in zijn elektriciteitsbehoeften kunnen voorzien zonder kernenergie? De scepsis is groot en heel begrijpelijk. Om alleen al de sluiting van de kerncentrale van Doel op te vangen, zouden we zo ongeveer 5.000 vierkante kilometer Noordzee moeten volbouwen met windturbines. De centrale productie van elektriciteit is mogelijk een elegantere oplossing. Een aanzienlijk deel van onze energie gaat verloren tijdens productie en transport van elektriciteit. Als elk huishouden en bedrijf zelf elektriciteit zou opwekken, dan kan de beschikbare energie vele malen efficiënter gebruikt worden. Maar hoe realistisch is dat scenario?Kris de Decker