Advertentie
Advertentie

Bouwaanvraag klooster Opgrimbie bij gemeente Maasmechelen

(tijd) - Het bisdom Hasselt zette vrijdag een eerste stap om de procedure rond de bouw van een klooster op het koninklijk domein in Opgrimbie weer vlot te trekken. Het diende een nieuwe bouwaanvraag in, voorlopig enkel bij de gemeente Maasmechelen, ook al strekt het project zich ook op het grondgebied van de gemeente Lanaken uit. De gesplitste bouwaanvraag lijkt een handigheidje om de verplichte opstelling van een milieueffectenrapport te omzeilen. Maar minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert (SP) zal onderzoeken of zoiets wel kan.De Raad van State vernietigde op 1 februari de bouwvergunning voor het klooster, omdat de aanvraag in 1994 verkeerdelijk was ingediend bij het Vlaams Gewest. Daarom besliste het bisdom Hasselt een nieuwe aanvraag in te dienen bij de gemeente Maasmechelen, zoals het volgens de Raad van State in 1994 had moeten doen. Dat was toen overigens in eerste instantie gebeurd, maar na een negatief advies van de provinciaal gedetacheerde stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaams Gewest werd de aanvraag rechtstreeks bij de Vlaamse overheid ingediend. Ook nu moet die provinciale ambtenaar advies uitbrengen. Bij een nieuw negatief advies kan het bisdom beroep aantekenen bij de bestendige deputatie en de minister.