Advertentie
Advertentie

Bouwfederaties pleiten voor hoger infrastructuurbudget

BRUSSEL (tijd) - De bouwsector roept de overheid op de investeringen in infrastructuurwerken gevoelig op te drijven. Ons land loopt gevaarlijk achter op de rest van Europa met een investeringbudget van amper 1,7 procent van het BBP, tegen 2,73 procent in de rest van Europa. De Nationale Confederatie van de Bouw (NCB) pleit ervoor een investeringsnorm te hanteren die de achterstand op Europa moet helpen inhalen. De gewestelijke bouwfederaties sluiten zich hierbij aan en leggen eigen accenten.NCB-voorzitter Rob Lenaers stelt dat op politiek vlak een aantal keuzes ten gunste van het bouwbedrijf noodzakelijk is, nadat jarenlang tal van maatregelen de sector ongunstig hebben beïnvloed. Mede als gevolg daarvan is het aandeel van de bouwsector in het BBP gedaald van 8 procent in '80 naar 5,6 procent in '97. In zijn memorandum aan de politieke partijen en hun studiediensten stelt de NCB dan ook een actieplan voor waarbij de nadruk gelegd wordt op de noodzakelijke verhoging van de infrastructuuruitgaven, verlaging van de lasten op arbeid, stimulering van duurzame ontwikkeling, correcties aan de vastgoedfiscaliteit en de noodzaak van een betere regulering van het aanbod in de bouw.