Bouwinspectie zitzonder afbraakwerk

(tijd) - De Bouwinspectie heeft geen opdrachten lopen om vonnissen inzake illegale bouwmisdrijven ambtshalve uit te voeren. Dat deelde de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen, gisteren mee bij monde van zijn woordvoerder. De meeste gestraften worden immers met succes door de Bouwinspectie gestimuleerd om zelf hun illegaal bouwsel af te breken of in de oorspronkelijke staat te herstellen.