Advertentie
Advertentie

Bouwkonfederatie komt terug op negatieve vooruitzichten

(tijd) - Tot voor kort werd algemeen voorspeld dat 1994 voor de woningbouw in het teken van een herbeginnende krisis zou staan. De Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) deelde die mening, maar ziet intussen nog maaar weinig reden tot pessimisme. Een aantal faktoren valt achteraf minder ongunstig uit dan eerder werd gevreesd. Veel bouwlustigen denken er blijkbaar ook zo over. Dat blijkt uit een navraag bij een aantal bouwbedrijven die gespecializeerd zijn in woningbouw. De lage rente trekt bouwers aan omdat huurgelden en intrestafbetalingen mekaar steeds meer gaan benaderen. NCB kijkt vol verwachting uit naar de bouwbeurs in het Brusselse Tentoonstellingsparkop de Heizel, Batibouw. Daar zal blijken hoe het met de baksteen in de maag is gesteld. NCB noemt het beschikbaar inkomen, de werkzekerheid en het vertrouwen in de toekomst, het hypotecaire intrestpeil en de vastgoedfiskaliteit, als dé faktoren die de bouwbeslissing van een gezin beïnvloeden.