Advertentie
Advertentie

Bouwnijverheid moet bedrijfsstruktuur aanpassen tegen 1992

Ondanks alle verbeteringen gaat het nog altijd niet bijster goed met de bouwnijverheid in ons land. Zowel in de sektor van de residentiële en de niet-residentiële bouw als op het terrein van de overheidsopdrachten brandt de vraag op een laag pitje. De buitenlandse markt biedt in sommige gevallen een oplossing, maar die is slechts voor enkele groten weggelegd. De andere ondernemingen zijn te klein, en zij hebben bovendien een te zwakke kapitaalstruktuur om zich snel te kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten en vereisten. Toch staat 1992 onverbiddellijk voor de deur. Ook op het vlak van de bouw zullen de Europese grenzen worden opengesteld.