Bouwsector is bang dat lastenverlaging loonkosten doet stijgen

BRUSSEL (tijd) - De Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), de sectorfederatie van de bouw, vreest dat de formule die de regering heeft uitgewerkt voor de structurele lastenverlaging, haar loonkosten zal verhogen in plaats van verlagen. Alles draait rond de vraag of dagen van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer wel of niet worden gezien als gepresteerde dagen. Is dat niet het geval, dan riskeert de bouwsector meerkosten van ongeveer 450 miljoen te moeten dragen.De bouwsector was lange tijd een beetje gehandicapt als het ging over vrijstelling van RSZ-bijdragen. Lobbywerk en andere inspanningen ten spijt bleef de sector verstoken van Maribel, de lastenverlaging oorspronkelijk bedoeld voor de arbeiders in de be- en verwerkende industrie. Het is alleen omdat de EU-Commissie België herhaaldelijk op de vingers tikte op beschuldiging van concurrentievervalsing, dat de formule werd aangepast en dat de bouwsector sinds midden vorig jaar ook geniet van Maribel. In principe schommelt de lastenverlaging tussen 20.200 en 33.200 frank per jaar en per arbeider. Maar bedrijven met minder dan vijf werknemers - en daar zijn er in de bouwsector veel van - krijgen een vaste RSZ-korting van 34.000 frank per jaar.