Bouwsector is bereid scholen financieel te steunen

(belga) - Scholen die hun opleidingen beter afstemmen op de noden van de bouwsector, kunnen jaarlijks 2,5 miljoen euro steun krijgen van het Fonds voor Vakopleidingen in de Bouwnijverheid (FVB). Dat maakte Hans Raes, voorzitter van het door de sociale partners beheerde Fonds, gisteren bekend. De scholen kunnen de financiële middelen aanwenden voor de aankoop van handboeken, bijscholingen van leerkrachten, technologische opleidingen en dergelijke.De bouwsector ondertekende gisteren met de gemeenschapsministers van Onderwijs en de hoofden van alle onderwijsnetten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst om de leerlingen beter voor te bereiden op hun toekomstige taken en de doorstroming naar de sector te stimuleren. De bouwsector, die zon 160.000 arbeiders tewerkstelt, kampt met een tekort aan goed opgeleide bouwvakkers. Uit een onderzoek van de KU .Leuven blijkt dat jonge geschoolde bouwvakarbeiders ook in andere sectoren gegeerd zijn en makkelijk de overstap maken. Bovendien is er onvoldoende instroom van goed opgeleide jongeren.ConvenantDe onderwijssector sloot in 1996 een eerste convenant met het onderwijs af om de opleidingen beter af te stemmen op de noden van de sector. De nieuwe samenwerking is ruimer opgevat. Ze slaat op alle studierichtingen van de bouwscholen en voorziet onder meer in een opleiding in basisveiligheid, waarvoor de leerling een certificaat krijgt als hij of zij in het examen slaagt.