Bouwsektor komt nog steeds geschoolde arbeiders tekort

(tijd) - De Vlaamse aannemers hebben het nog steeds moeilijk om aan geschikt personeel te raken. Volgens een studie die bij de SERV werd verricht, studeren te weinig jongeren in de richtingen bouw. Door onder meer de vervanging van gepensioneerde bouwvakkers en het urgentieprogramma voor de bouw van sociale woningen, zal de vraag naar geschoolde bouwvakkers de komende jaren hoog blijven.