Advertentie
Advertentie

Bouwsektor wil werken aan herwaardering opleiding

BRUSSEL (tijd) - De keuze voor beroeps- of technisch onderwijs gebeurt nog te veel vanuit een negatieve instelling. De ouders willen een zo hoog mogelijke scholing, bij mislukking treedt een 'cascade-effekt' op. Nochtans heeft de bouwsektor nood aan arbeiders met een degelijke basisopleiding. Dit zegt Jacky Jackers, voorzitter van het paritair opleidingsfonds FVB. De bouwsektor zelf wil meer aandacht besteden aan opleiding.Het 'Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid' werd opgericht in 1965. Tijdens zijn dertigjarig bestaan is flink geïnvesteerd in beroepsopleiding. Daarnaast is ook gestreefd naar een nauwe samenwerking met de beroeps- en technische scholen.