Advertentie
Advertentie

Bouwvakkers krijgen tien frank extra

(tijd) - De lonen van de arbeiders uit het bouwbedrijf worden op 1 april verhoogd met 4 frank, op 1 januari '94 met 3 frank en op 1 april '94 met nog eens 3 frank. Dit staat in de ontwerp KAO-bouw voor '93 en '94. De tekst wordt normaal op 18 maart ondertekend. Naast een reële loonsverhoging is voorzien in een verhoging van de aanvullende werkloosheidsvergoedingen en van de brugpensioenen. Opmerkelijk is dat de sociale partners een unaniem standpunt zullen overmaken aan de overheid om de strijd tegen de koppelbazen op te voeren.