Bouwvakkerskunnen legaalwerken op zaterdag

(tijd) - Bouwvakkers kunnen voortaan makkelijker op zaterdag werken zonder daarom te vervallen in zwartwerk. Dat staat in het ontwerp van sectoraal akkoord voor de 160.000 bouwvakkers, dat de sociale partners donderdagnacht afsloten. De sociale partners vragen de regering de wet in die zin aan te passen.