Boven alle verdenking

Het aandraaien van de fiskale duimschroeven zou voor één keer wel eens erg populair kunnen zijn bij de bevolking. Sinds de idee opnieuw gelanceerd werd de parlementsleden te belasten zoals elke rechtgeaarde burger, is er geen houden aan. Als domino-blokjes vallen de politieke partijen voor de druk van de publieke opinie.