Advertentie
Advertentie

Boven alle verdenkingStefaan HUYSENTRUYT

Het dossier van de toekenning van een radiolicentie aan 4FM begint steeds meer onwelriekende geurtjes te verspreiden. Eerder deze week maakte Carl Decaluwé bekend dat er ook smeergeld zou zijn betaald. Hij zou terzake over een getuige beschikken. Het CD&V-parlementslid blijft er ook bij dat er bij het afleveren van de vergunning aan 4FM sprake was van politieke beïnvloeding. In dit verband duiken steeds weer de namen op van de Vlaamse minister-president, Patrick Dewael, en de Vlaamse minister van Media, Dirk van Mechelen. Die politieke beïnvloeding zou ook de reden zijn waarom het huiswerk dat het Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM) als licentiegever afleverde, met haken en ogen aan mekaar hing.Patrick Dewael, de insinuaties moe, reageerde gisteren met de mededeling dat hij bij het gerecht een klacht zal indienen tegen iedereen, parlementsleden incluis, die voortaan in dit dossier nog zijn goede naam door het slijk trachten te halen.Het dossier-4FM bevat verschillende elementen waarvan in de politieke discussie al te vaak een amalgaam wordt gemaakt. In de eerste plaats is er het element voorkennis. De kans dat er bij de toekenning van de vergunning sprake is geweest van misbruik van voorwetenschap is reëel. Het gerecht onderzoekt trouwens waarom het aandeel van Think-Media, de eigenaar van 4FM, kort voor het toekennen van de vergunning de hoogte inschoot. Daarnaast is er de beschuldiging van politieke beïnvloeding, deze week aangevuld met het verzwarende element van de betaling van smeergeld. Dat laatste is, net als misbruik van voorkennis, een strafbaar feit. Politieke beïnvloeding op zich staat dan weer niet in het strafwetboek. Maar indien er bij de toekenning van de 4FM-vergunning politieke druk zou zijn uitgeoefend, zouden de betrokken politici wel politiek serieus over de schreef zijn gegaan. Het VCM werd precies opgericht om de toekenning in volledige objectiviteit en wars van elke politieke bemoeienis te laten gebeuren.Het onderzoek naar de mogelijke politieke beïnvloeding van het VCM is voer voor een parlementaire onderzoekscommissie. Het valt te hopen dat, als een dergelijke commissie er komt, ze niet in steriele twisten verzandt, maar dat ze er snel in slaagt duidelijkheid te scheppen. Net zoals gehoopt mag worden dat het gerecht snel klaarheid kan brengen in de elementen voorkennis en smeergeld.Maar zelfs als er in dit dossier helemaal geen vuur zou blijken te zijn, zal iets van de rook toch altijd blijven hangen. Het valt dan ook te vrezen dat het VCM in zijn huidige vorm en samenstelling nooit nog een instelling zal worden die boven alle verdenking staat. Nochtans is dat een absolute vereiste als datzelfde VCM straks de licenties moet gaan uitreiken voor de lokale radios nieuwe stijl.