Advertentie
Advertentie

Bovenmatige huur blijft beroepsinkomen

(belga) - Het Arbitragehof heeft dinsdag het beroep verworpen van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond tegen de bepaling uit de programmawet van juli 1992 waardoor een werkend vennoot die een gebouw aan zijn eigen bedrijf verhuurt, de huur binnen bepaalde grenzen moet aangeven als een inkomen. De regering wou met deze bepaling een einde maken aan de praktijk waarbij, door aan de eigen vennootschap een overdreven huurprijs te vragen, beroepsinkomsten worden omgevormd tot onroerende inkomsten, wat fiskaal een niet onaardig verschil oplevert. Zo'n maatregel kan niet worden aangevochten door te stellen dat vergelijkbare misbruiken niet worden aangepakt, meent het Hof.