Boze arbeiders remmen tempo hervormingen in China af (van onze korresponde

HONGKONG - Het stroomlijnen van de staatsindustrie is een van de wezenlijke onderdelen van de ekonomische hervormingen die op het ogenblik als een wervelwind door China razen. De overheid stuit daarbij op enorme tegenstand en niet alleen in de politiek. Nu komen ook de arbeiders in opstand, omdat miljoenen banen weggesaneerd dreigen te worden. De sociale onrust - met spontane stakingen en gewelddadige akties van slachtoffers van de rationalizering - heeft zo'n omvang aangenomen dat de overheid zich eerder deze maand genoodzaakt voelde het beleid van gedwongen ontslagen te verzachten. Zoals in alle kommunistisch geregeerde landen zijn in China veel staatsbedrijven onrendabel. Er wordt ondoelmatig geproduceerd en er werken veel te veel mensen. Het bedrijfsresultaat doet er niet toe want de overheid zuivert toch elk verlies aan. In China moet er bij meer dan een derde van de staatsbedrijven geld worden toegestoken. Van elke vier leidinggevende personen is er minstens één overbodig. Om de industrie gezond te maken, noodzakelijk om ekonomische groei te waarborgen, zullen zeker tien miljoen arbeiders moeten afvloeien. De onzekerheid over de toekomst heeft de spanningen in de bedrijven de afgelopen maanden opgevoerd. Direkteuren en chefs van afdelingen die de hervormingen in praktijk moeten brengen, zijn hun leven niet zeker.