BP Chemicals zoekt aktief naar derden om te investeren in onbebouwde gronden

ZWIJNDRECHT (tijd) - Wellicht nergens ter wereld klinken de begrippen kostendeling, teamwork, integratie en samenwerking zo reëel als bij BP Chemicals in Zwijndrecht. BP Chemicals is immers het eerste bedrijf ter wereld dat aktief poogt andere bedrijven te overhalen om op de eigen onbebouwde terreinen op de Antwerpse Linkeroever te investeren. Met een nieuwe brochure in het Duits en in het Japans poogt BP Chemicals dit voorzichtig gestarte beleid in '88 nu echt uit te bouwen. Momenteel lopen gesprekken met vijf nieuwe kandidaat-investeerders.