BP in joint-venture met Texaco

WHITE PLAINS (reuter) - Texaco en British Petroleum (BP) hebben een definitief akkoord bereikt omtrent een gemengde onderneming in Nederland. De raffinaderij, Netherlands Refining Company, werd reeds opgericht en zal zijn aktiviteiten opstarten op 1 november.