Advertentie
Advertentie

Brady heeft plan voor schuldenlast ontwikkelingslanden

WASHINGTON (reuter) - De Amerikaanse minister van financiën Nicholas Brady heeft een plan uitgewerkt om de schuldenlast van de Derde Wereld te verlichten met hulp van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Brady wil geldenveloppes vormen uit de middelen van beide instellingen en daarmee de schulden verminderen en de terugbetaling van de rentelasten waarborgen. De beleidsman deed zijn voorstel tijdens een toespraak tot de kommissie van Bretton Woods. Japan verklaarde zich reeds bereid het plan moreel en financieel te steunen.