Branden vermijden, gebeurt niet op papier

(tijd) - Stel dan maar eens een strenge wetgeving op voor de brandveiligheid in logiesverstrekkende bedrijven; stel dan maar eens elke uitbater van gelegenheden waar veel mensen samenkomen objektief aansprakelijk voor de schade die klanten oplopen: als het eenmaal brandt, worden al die voorzieningen plots waardeloos. Ze kunnen hoogstens de (financiële) gevolgen milderen. Wie sterft of voor het leven verminkt is, heeft daar geen boodschap aan. Het had eenvoudigweg niet mogen gebeuren.Rampen hebben de onhebbelijke eigenschap dat ze zelden voorkomen maar dat te gevolgen des te erger zijn. Storm- en overstromingsrampen veroorzaken bijvoorbeeld veel materiële schade maar eisen ondanks hun kracht en omvang zelden mensenlevens. Een ramp is ook vaak het gevolg van een samenloop van omstandigheden die echter verschrikkelijke gevolgen kan hebben. De brandramp in het Antwerpse Switel-hotel heeft een banale oorzaak -een brandende kaars- maar heeft bijzonder tragische gevolgen: zeven doden, 26 mensen die nu nog vechten voor hun leven, enkele tientallen gewonden die een lange herstelperiode zullen moeten doormaken. Er was nochtans een brandverzekering, een verzekering objektieve aansprakelijkheid, het hotel had brandwerende materialen gebruikt bij de herinrichting van de zaal, de brandbeveiligingsvoorschriften van de Vlaamse overheid werden nageleefd. Maar was er wel voldoende brandpreventie?