BrandjeMark Deweerdt

Nog vóór het laatste bewindsjaar van de federale regeringscoalitie goed en wel begonnen is, is in de Wetstraat een politiek-communautair brandje uitgebroken. Parlementsleden van twee Vlaamse meerderheidspartijen, de sp.a en Agalev, hebben bedenkingen bij de uitvoervergunning die FN Herstal van de minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, heeft gekregen voor de levering van 5.500 automatische geweren aan Nepal. Voor FN, waarvan het Waals Gewest de enige aandeelhouder is, is het contract van groot belang. Voor Wallonië is de symboolwaarde minstens zo groot als de economische betekenis.Politiek rijst de vraag of de exportlicentie de toetsing kan doorstaan aan de wet van 5 augustus 1991, die de uitvoer verbiedt van wapens naar landen die in een burgeroorlog verwikkeld zijn en die niet toestaat wapens uit te voeren die kunnen bijdragen tot een klaarblijkelijke schending van de rechten van de mens.Minister Michel beschouwt de guerrilla-activiteiten van de maoïstische beweging in Nepal niet als een burgeroorlog. Een heldere grens tussen rebellie en burgeroorlog is echter niet te trekken. Michel heeft in die zin gelijk, dat een land waar, zoals in Nepal, de machtsverwerving langs (min of meer) democratische verkiezingskanalen kan gebeuren, het recht heeft zich te verdedigen tegen rebellen die met wapens en geweld de macht trachten te grijpen.Dat Nepal het niet nauw neemt met de rechten van de mens, daarover bestaat minder twijfel. Michel, die zich graag opwerpt als heraut van de mensenrechten en wereldgeweten, spreekt zich daar merkwaardigerwijs niet over uit. Dat de Duitse overheid - anders dan Michel vrijdagochtend verklaarde - een gelijkaardige uitvoervergunning heeft geweigerd, speelt niet in zijn voordeel.De komende dagen en weken moet blijken of Michel alle zes de coalitiepartijen, inzonderheid de groenen en de Vlaamse socialisten, van zijn standpunt kan overtuigen. Van de andere leden van het kernkabinet kreeg hij alvast de steun - of althans geen weerwerk. De Nepal-vergunning wordt bijgevolg een zaak tussen regering en parlement, tussen uitvoerende en controlerende macht. De oppositie zal niet nalaten de ketel onder stoom te houden. Maar het lijdt weinig twijfel dat de meerderheidsfracties uiteindelijk in de pas van de regering zullen lopen. Het risico dat het brandje uitloopt op een politieke crisis is uiterst klein, zo niet onbestaande, al mag men in een pre-electorale periode niets uitsluiten.Het grootste gevaar voor de regering-Verhofstadt komt wellicht nog uit het Himalayagebied. Als Nepal het contract met FN Herstal zou opzeggen omdat de geheimhoudingsclausule is geschonden, kan men er donder op zeggen dat heel Wallonië gaat steigeren en er een fikse communautaire rel ontstaat, die wel eens erg verregaande gevolgen zou kunnen hebben.