Brantano lijdt verlies door uitstap Denemarken

(tijd) - De Belgische schoenwinkelketen Brantano heeft in het eerste kwartaal een nettoverlies van 2,7 miljoen euro geleden. Een jaar eerder was er een verlies van 0,3 miljoen euro. De rode cijfers zijn volledig te wijten aan het stopzetten van de Deense activiteiten. De totale kosten verbonden aan die desinvestering bedroegen 3,1 miljoen. Net als bij de Nederlandse winkels eind vorig jaar besliste Brantano de Deense winkels af te stoten omdat ze verlieslatend waren. De uitstap uit die twee landen drukte de omzet in het eerste kwartaal met 4,1 procent tot 67,8 miljoen euro. De bedrijfswinst verviervoudigde bijna tot 1,5 miljoen euro.