Brantano verkleint waarderingskloof

(tijd) - De Belgische schoenenketen Brantano zag de bedrijfswinst in het eerste kwartaal van 2005 verviervoudigen. De groep plukt de vruchten van de desinvestering van de verlieslatende activiteiten in Denemarken en Nederland. Door de focus van de onderneming op rendabiliteit kon het aandeel de voorbije maanden de waarderingskloof met sectorgenoten verkleinen. Nieuwsanalyse