Brave jongens

Er is een interprofessioneel akkoord voor de komende twee jaar en het kan nog ekonomisch verantwoord genoemd worden ook. De woorden loonmatiging, omkeerbaar of voorwaardelijk komen er weliswaar nergens in voor. Maar het is een gematigd akkoord geworden. De toegekende voordelen kunnen geschat worden op 0,6 procent van de loonmassa over twee jaar (wat evenveel is als in het lopende interprofessioneel akkoord). Het gros van die 0,6 procent wordt bovendien pas in 1992 toegekend en dan nog als een eenmalige premie. Al moet uiteraard nog afgewacht of het eenmalige achteraf niet definitief verworven zal blijken te zijn.