Advertentie
Advertentie

Brazilië vermindert zijn schulden

RIO DE JANEIRO (ips) - Brazilië heeft sinds begin 1989 zijn schulden bij commerciële banken met 17 miljard dollar herleid tot 46 miljard door schuldpapieren op de tweede markt te kopen. De commerciële banken zijn het niet helemaal eens met die taktiek. Brazilië heeft immers met een schuldmoratorium de waarde van die schuldpapieren op de tweede markt gedrukt tot 25% van hun nominale waarde. De totale Braziliaanse schulden werden tot voor kort op 115 miljard dollar geschat. Het land wil zich tijdens onderhandelingen met het IMF en de Club van Parijs hard opstellen, hoewel het moeilijk aan kredieten op korte termijn geraakt. De Amerikaanse overheid heeft de commerciële banken gevraagd hun leningen aan Brazilië en Argentinië drastisch te beperken.