BRD in volle diskussie over vreemdelingenbeleid

BERLIJN (hpa) - Sinds het onverwachte sukses van de nationaal-konservatieve "Republikeinen' tijdens de parlementsverkiezingen in West-Berlijn twee en een halve week geleden is in de Bondsrepubliek in volle hevigheid een diskussie over het vreemdelingenbeleid ontbrand. Terwijl in politieke kringen, met name bij de kristen-demokraten, de roep naar een stringenter vreemdelingenbeleid de laatste weken steeds luider wordt, komen vanuit ondernemerskringen geluiden van tegenovergestelde aard.