Bredere opleiding als lokaas voor technici

(tijd) - Technologische en technische beroepsprofielen vormen een knelpunt. De bedrijven trekken continu aan de bel en de hogescholen doen hun best zo flexibel mogelijk op de vraag van het bedrijfsleven in te spelen. Maar eerst moet de politiek haar huiswerk maken: schaalvergroting, efficiëntie en infrastructuur moeten het hoger onderwijs in het algemeen en het technologische in het bijzonder competitief én attractief maken.