Bredere witwaswetgeving verbiedt cashverrichtingen

De modale ondernemer komt steeds meer in de actieradius van de witwaswetgeving. Nu ook 'misbruik van vennootschapsgoederen' aanleiding tot witwassen kan geven, neemt de vraag naar vennootschapsrechtelijke en fiscale audits willicht toe. Dit om zich te wapenen tegen ongewilde strafrechtelijke inbreuken. Belgie moest de tweede witwasrichtlijn in de nationale wetgeving omzetten tegen 15 juni 2003. Ons land deed dit door een recent wetsontwerp dat ook cashverrichtingen van meer dan 15.000 euro verbiedt.