Brederode stelt fusie Auximines en Belgo-Katanga uit

(tijd) - De fusie tussen Auximines en Belgo-Katanga, de topholdings uit de Brederode-groep van Pierre van der Mersch, wordt uitgesteld. Een reden voor het uitstel wilde Van der Mersch niet kwijt. Auximines, Belgo-Katanga en Brederode zelf realiseerden tijdens het eerste halfjaar een forse lagere geconsolideerde nettowinst. Dat is vooral het gevolg van lagere meerwaarden.'In het licht van nieuwe opportuniteiten om de organisatie van de activiteiten van de groep Brederode te rationaliseren, hebben de raden van bestuur van Auximines en Belgo-Katanga beslist het fusieproject waarbij Belgo-Katanga opgeslorpt wordt door Auximines, uit te stellen.' Een summiere mededeling waar Brederode-topman Pierre van der Mersch geen nadere uitleg bij wenste te geven. 'Maar het gaat zeker niet om afstel', verklaarde Van der Mersch.