Brengt GATT 2.000 of 5.000 miljard dollar op over 10 jaar?

BRUSSEL/WASHINGTON (tijd/reuter) - De ramingen over de mogelijke opbrengst van de multilaterale handelsbesprekingen voor de wereldekonomie, lopen zo sterk uiteen dat ze stilaan ongeloofwaardig beginnen te worden. Al naar gelang van de onderzoekers zou een suksesvolle Uruguay-ronde de wereldekonomie de komende 10 jaar 2.000 ofwel 5.000 miljard dollar opbrengen. Een wel zeer groot verschil. Gisteren raakten zowel de berekeningen bekend die het Australische "Center for International Economics' en het Amerikaanse "Economic Strategy Institute' maakten over een mogelijke weerslag van de Uruguay-ronde op de Amerikaanse en op de wereldekonomie.