Briard, Vandervelde & Cie: makelaar

(tijd) - Vorige week maakten we melding van het feit dat de vennootschap Briard, Vandervelde & Co haar aktiviteiten als makelaar heeft stopgezet. De betrokken vennootschap verduidelijkt echter dat enkel haar erkenning als beursvennootschap werd neergelegd. Briard, Vandervelde & Co blijft dus wel degelijk aktief als geldmakelaar. De nieuwe financiële wetgeving verbiedt geldmakelaars eveneens aktief te zijn als beursvennootschappen.