Advertentie
Advertentie

Brice de Ruyver, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit Gent, over

de politiehervorming2001 wordt voor de geschiedenis van het Belgische politiewezen het jaar van de omwenteling. Eigenlijk is het de enige echte omwenteling die ons politieapparaat ooit kende. Deze regering staat voor de dwingende opdracht om de politie- en justitiehervormingen een volwaardige operationele dimensie te geven. De reorganisatie is gigantisch, vergelijkbaar met een privé-bedrijf van 40.000 werknemers waar de hoofdzetel, 27 regionale hoofdkantoren en 196 lokale afdelingen worden herschikt met alle gevolgen vandien. Bovendien is er een strikte timing. Eind dit jaar moet iedereen op zijn plaats zitten. Ondertussen moeten alle diensten verzekerd blijven en kan men het zich niet veroorloven om de kwaliteit van de politiezorg achteruit te zien gaan.Volgens sommigen gaat het te snel en is de timing te strikt. Men verwijst naar Nederland waar de politiereorganisatie jaren duurde. Maar die luxe kunnen we ons niet meer veroorloven. Wie een organisatie opstart vanuit een crisistoestand heeft twee problemen: tijd en krediet. Decennia heeft men het politie- en justitieapparaat politiek verwaarloosd. De veranderingen in de samenleving, de internationalisering en globalisering van criminele fenomenen, nodigden uit tot een verregaande modernisering. Dat gebeurde niet en nu moet het snel gaan.De StandaardLeona Detiège, burgemeester van Antwerpen, over de communicatiepolitiek van de nieuwe coalitieOp buurtvergaderingen zullen we de mensen confronteren met delen uit het akkoord die hen rechtstreeks aanbelangen. Er moet discussie komen en als blijkt dat een buurt geen behoefte heeft aan A maar wel aan B, zullen we daar rekening mee houden. Uiteindelijk is het de stad die beslist over de heraanleg van een straat, maar we zullen rekening houden met de opmerkingen van de mensen. Dat gebeurt te weinig.Anderzijds moet het stadsbestuur zich beter profileren. Als je naar het programma De Antwerpenaar op ATV kijkt, zie je een heleboel goede dingen. Alleen mag de bevoegde schepen niet vertellen dat hij zich daarvoor ingezet heeft. Soms lijkt het alsof alles vanzelf gebeurt, alleen is dat niet zo. Wie iets positiefs heeft gedaan, moet dat kunnen vertellen aan de burgers.Het Vlaams Blok schaamt zich niet om in allerlei publicaties onterechte kritiek te spuien. Operatie Stadsstorm zou een verkiezingsstunt zijn en het prostitutievrij maken van de Winkelhaakbuurt zou mij niet lukken, schrijven ze in hun blad. Als nadien het tegenovergestelde blijkt, hoor je ze natuurlijk niet meer. Waarom mogen wij dan niet vertellen dat het wel gelukt is?De Gazet van AntwerpenPatrick Nollet, hoofdredacteur van De Belegger, over technologiebedrijvenIk zal je eens wat verklappen: vele technologiebedrijven weten zelf niet hoe hun zaakjes ervoor staan. Het is voldoende dat één concurrent met een nieuwere technologie komt, en hun wereld stort in.Humo