Brief van Bin Laden on line gepubliceerd

DUBAI (afp) - Een islamitische website publiceerde zondag een brief ondertekend door terroristenleider Osama bin Laden. In de brief, vier handgeschreven ongedateerde velletjes, wordt de Afghaanse bevolking opgeroepen tot de jihad (heilige oorlog) en verzet tegen de Amerikaanse bezetter, volgens de brief een tirannieke natie die de menselijke waarden met voeten treedt en enkel de logica van de sterkste kent.Bovendien worden het Verenigd Koninkrijk en Rusland met de vinger gewezen, omdat ook zij het slagveld hebben betreden. Dat is volgens de brief een uitdaging aan het adres van alle moslims, zowel uit het oosten als uit het westen. Volgens de briefschrijver zijn de aureolen die de VS zichzelf toekent totaal waardeloos tegen de macht van God en diens steun aan zijn trouwe mudjaheddin (moslimstrijders). De Amerikanen die daaraan twijfelen, wordt aangeraden aan de Russen te vragen hoe de strijd in Afghanistan hun bekomen is.Een verantwoordelijke voor de site, islamonline.net, geeft toe dat de authenticiteit van de brief betwistbaar is, maar hij besloot de brief te publiceren, omdat hij vertrouwen heeft in zijn correspondent die de brief aanleverde.