Brigitte Smessaert

"Dit is een streek met in het algemeen een zeer zwakke ekonomische struktuur. Op alle vlakken merk je de armoede van de strukturen. We hebben daarom van het sociale, het ekonomische en het toerisme onze prioriteiten gemaakt. Maar omwille van de zwakte zijn we genoodzaakt tematisch aktie te voeren op alle terreinen. Door een tussentijds evaluatierapport voor de overheid zijn veel maanden verloren gegaan. Streekmanager Brigitte Smessaert leeft mee met haar impulsgebied Zuidoost-Vlaanderen.