British Petroleum zoekt winst in "randgebieden'

NEW YORK (reuter) - British Petroleum (BP) loopt rond met ambitieuze plannen. In de afgelopen jaren nam het niet minder dan 600 initiatieven om de opbrengsten aan te zwengelen en de kosten te drukken. Met een agressief exploratieprogramma en doorbraakplannen in pas ontsloten oliegebieden als de Sovjetunie wil BP in twee jaar zijn winst optrekken met een halve dollar per vat.