British Rail realizeert hogere bedrijfswinst

Het Britse staatsbedrijf British Railways (BR) slaagde erin haar bedrijfswinst substantieel te verhogen. Deze steeg van 70 miljoen pond in 1986 tot 108,5 miljoen in het afgelopen boekjaar. Robert Reid, voorzitter van de raad van bestuur, noemde het afgelopen jaar erg suksesvol. Hij onderstreepte dat British Railways onverminderd de rationalizeringsinspanning moet handhaven. De Britse minister van verkeer David Mitchell verklaarde in juni dat hij géén onmiddellijke privatizeringsplannen met BR voor had. Privatizering was wel al besproken met de BR-top in het kader van lange termijn opties.