British Rail schrapt 5.000 banen

(fda) - British Rail is van plan om 5.000 banen te schrappen in een poging de verliezen terug te dringen. Het gaat hier om ongeveer 4% van het totaal aantal personeelsleden. In de voorbije vier jaar is de omzet van het Britse staatstransportbedrijf met 10% teruggelopen en het bedrijf verwacht dat de omzet nog verder zal dalen. Bovendien is de financiële positie vanhet bedrijf erg zwak. British Rail hoopt de afvloeiing voor een deel te realizeren door een regeling voor vervroegde uittreding. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet uitgesloten worden, aldus British Rail.