Brits-Luxemburgs verzet tegen roerende voorheffing blijft

(tijd) - Het Brits en Luxemburgs verzet tegen de invoering van een minimale roerende voorheffing van 15 % op de spaarinkomsten in de Europese Gemeenschap blijft onverminderd gehandhaafd. Nederland blijft de verplichte melding van de spaarinkomsten door de banken aan de fiskus eisen. Dit bleek tijdens de bijeenkomst van de EG-ministers van financiën eergisteren in Luxemburg. EG-kommissielid Christiane Scrivener kon de drie landen er niet van overtuigen met haar voorstellen voor een roerende voorheffing van 15 % in te stemmen. De Duitse Bondsrepubliek, waar de voorbije dagen nochtans heel wat te doen was over de al dan niet afschaffing van de pas ingevoerde roerende voorheffing van 10 %, zou de voorstellen van Scrivener blijven steunen.