Brits plan vergroot heibel over financieringspakket EG

BRUSSEL (tijd) - De kloof tussen de armere en rijkere EG-landen over de toekomstige financiering van de Gemeenschap is sinds gisteren nog groter geworden. Daar heeft de Britse regering voor gezorgd door een eigen financieringsplan in te dienen dat voor de armere landen totaal onaanvaardbaar is en volgens EG-kommissievoorzitter Jacques Delors volledig in strijd is met het Verdrag van Maastricht.