Britse baby's krijgenvanaf geboorte spaarboekje

(tijd) - De Britse Labour-regering denkt aan zijn jonge telgen. Ieder Brits kind krijgt bij de geboorte een spaarboekje, aldus de minister van Financien, Gordon Brown. De boreling krijgt van de regering 375 euro toegestopt, kinderen uit kansarme gezinnen mogen starten met 750 euro. Ouders en vrienden mogen daar jaarlijks nog eens 1.500 euro bijstorten. De bedoeling van dat spaarboekje is dat de regering regelmatig een bedrag bijzet. Die heeft evenwel nog niet uitgemaakt in welke mate ze het spaarboekje van de staat zal stijven. Labour wil met dit spaarboekje op een andere manier de rijkdom herverdelen. Het boekje blijft ook geblokkeerd tot het achttiende levensjaar, dan mag de eigenaar zelf beslissen wat hij ermee doet. De bedoeling is dat het geld nuttig gebruikt wordt, zoals de oprichting van een bedrijfje of de aankoop van een huis. De idee van het spaarboekje voor iedereen is ontwikkeld door een linkse denktank en moet de kloof tussen rijk en arm afbouwen. In Groot-Brittannie is die kloof arm de afgelopen decennia onrustwekkend gegroeid. Een procent van de welgestelden hebben een kwart van al het kapitaal in handen. De helft van de bevolking heeft niet eens 1.000 euro op de bank, 10 procent heeft helemaal geen spaarboekje. Of de kloof valt te dichten met het spaarboekje is dan weer twijfelachtig. Rijkere ouders kunnen immers het boekje van hun kind sneller stijven dan anderen. Maar de regering wil vooral voorkomen dat de armen niet helemaal uit de boot vallen.