Britse industriële produktie loopt terug

LONDEN (reuter) - De Britse industriële produktie tekende in augustus een maand-op-maanddaling op van 1,5 procent na een achteruitgang met 0,3 procent in juli. De produktie van de verwerkende nijverheid viel met 1,1 procent terug, na een klim met 0,5 procent in juli. De industriële produktie lag eind augustus 2,4 procent onder het peil van één jaar eerder, terwijl de produktie van de verwerkende nijverheid 5,2 procent lager lag dan in augustus 1990.