Britse rentesprong voorbode van Europese?

De obligatiemarkten konden het optimisme van verleden week vrijdag niet doen beklijven deze week. De neerwaartse rentebeweging was vrijdag voornamelijk ingegeven door het indekken van zogenaamde 'short' posities met het lange Amerikaanse weekend (labourday) in het vooruitzicht. Algemeen blijft de Amerikaanse economie in goede doen, gedreven door een aanhoudende consumptie, Azië herstelt zich duidelijk en ook de Europese groei zit in de lift. Al dit geweld kan en zal niet zonder gevolgen blijven en indien de Europese rente beweegt is dit zonder twijfel opwaarts.De Amerikaanse situatie blijft erg gunstig wat economische groei betreft, maar daar heeft de obligatiebelegger weinig boodschap aan. Het was dan ook zaak te lange engagementen te vermijden en het was opmerkelijk dat heelwat fondsenbeheerders de tradingtoer opgingen met sporadische aankopen die even snel weer verkocht werden indien de situatie ten gunste keerde. Er moet niet veel beweging verwacht worden de komende periode in afwachting van bijkomend cijfermateriaal. Toch blijft het algemene sentiment eerder negatief. Een renteverhoging lijkt immers een gedane zaak met slechts de vraag of deze er komt op het volgende openmarktcomité (Federal Open Market Committee of FOMC) op 5 oktober of op dat erna, 16 november. Data die een renteverhoging overbodig lijken te maken zullen intussen erg argwanend worden bekeken en zullen zeker kritische analyse vragen en bevestiging om het sentiment te doen keren.